swedac logo

Kontaktformulär för klagomål
Om du skickar in dina kontaktuppgifter kan vi komma att kontakta dig med anledning av ditt klagomål. Kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.